iF
iF

Npublish Söz

Npublish Söz

Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve bir tek şeyi halkeden, her şeyi yapabilir.